Felhasználási feltételek

Január 01, 2020

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket ("Általános Szerződési Feltételek", "Általános Szerződési Feltételek"), mielőtt a HelpMEHemp (Ltd) által üzemeltetett http://helpmehemp.org weboldalt ("Szolgáltatás") ("us", "we", vagy "mi").

A Szolgáltatáshoz való hozzáférése és használata a Feltételek elfogadásának és betartásának feltétele. Ezek a Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférni akarnak a Szolgáltatáshoz vagy használni kívánják.

A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön elfogadja, hogy ezek a Feltételek kötelezőek. Ha nem ért egyet a feltételek bármely részével, akkor nincs jogosultsága a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez.

távközlés

Ha fiókot hoz létre a szolgáltatásunkon, Ön beleegyezik abba, hogy feliratkozik hírlevelekre, marketing vagy promóciós anyagokra és egyéb információkra, amelyeket küldhetünk. Azonban leiratkozhat bármely ilyen üzenet vagy mindegyik üzenet kézhezvételétől, ha elküldi a leiratkozás linket vagy az általunk küldött e-mailekben található utasításokat.

Vásárlások

Ha bármilyen terméket vagy szolgáltatást szeretne megvásárolni a Szolgáltatáson keresztül ("Vásárlás"), akkor felkérheti Önt, hogy adjon meg bizonyos információkat a Vásárlása szempontjából, beleértve korlátozás nélkül a hitelkártya számát, a hitelkártya lejárati dátumát, számlázási címét és szállítási adatait.

Ön képviseli és garantálja, hogy: (i) jogában áll bármely hitelkártyával (kártyákkal) vagy más fizetési móddal (bármely fizetéssel) kapcsolatban bármilyen vásárlást illetően; és hogy (ii) a nekünk megadott információk igazak, helyesek és teljesek.

A szolgáltatás igénybe veheti harmadik fél szolgáltatásait a fizetés megkönnyítése és a vásárlások teljesítése céljából. Az Ön adatainak elküldésével Ön feljogosítja a jogot arra, hogy ezeket az információkat harmadik fél számára továbbadjuk, az adatvédelmi irányelveinknek megfelelően.

Elérhetőség, hibák és pontatlanságok

Folyamatosan frissítjük a Szolgáltatás termék- és szolgáltatáskínálatát. Késedelmeket tapasztalhatunk a Szolgáltatással kapcsolatos információk frissítésében és más webhelyeken történő hirdetéseinkben. A Szolgáltatáson található információk hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhatnak, és nem feltétlenül teljesek vagy frissek. Előfordulhat, hogy a termékek vagy szolgáltatások ára alacsony, pontatlanul leírva vagy a Szolgáltatásban nem érhetők el, és nem garantálhatjuk a Szolgáltatáson található információk pontosságát vagy teljességét.

Ezért fenntartjuk a jogot az információk megváltoztatására vagy frissítésére, valamint a hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok előzetes értesítés nélküli bármikor történő kijavítására.

Tartalom

Szolgáltatásunk lehetővé teszi bizonyos információk, szövegek, grafikák, videók vagy egyéb anyagok ("Tartalom") feladását, összekapcsolását, tárolását, megosztását és egyéb módon elérhetővé tételét. Te vagy a felelős a Szolgáltatáson vagy annak révén közzétett Tartalomért, beleértve annak jogszerűségét, megbízhatóságát és megfelelőségét.

A Szolgáltatással vagy a Szolgáltatással közzétett tartalommal kijelenti és szavatolja, hogy: (i) a Tartalom a tiéd (Ön tulajdonában van) és / vagy joga van annak használatához, valamint arra, hogy megadja nekünk a ezeket a feltételeket, és (ii) hogy az Ön Tartalmának a Szolgáltatáson vagy azon keresztül történő közzététele nem sérti bármely személy vagy szervezet magánéletének jogait, nyilvánosságra hozatali jogait, szerzői jogait, szerződéses jogait vagy egyéb jogait. Fenntartjuk a jogot arra, hogy megszüntessük minden olyan felhasználó fiókját, aki szerzői jogokat sért.

Fenntartja a Szolgáltatással vagy annak révén elküldött, elküldött vagy megjelenített Tartalomra vonatkozó összes jogát, és Ön felelős ezen jogok védelméért. Nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk felelősséget az Ön vagy harmadik fél által a Szolgáltatáson vagy azon keresztül elhelyezett tartalomért. A Szolgáltatás felhasználásával a Tartalom feladásával azonban megadja nekünk a jogot és az engedélyt az ilyen Tartalom használatához, módosításához, nyilvános végrehajtásához, nyilvános megjelenítéséhez, reprodukciójához és terjesztéséhez. Ön beleegyezik abba, hogy ez a licenc magában foglalja azt a jogot, hogy tartalmát a Szolgáltatás más felhasználói számára is elérhetővé tegyük, akik szintén a jelen feltételek alapján használhatják az Ön tartalmát.

A HelpMEHemp (Ltd) jogosult, de nem kötelezi a felhasználók által biztosított összes Tartalom figyelését és szerkesztését.

Ezen túlmenően a Szolgáltatáson vagy azon keresztül található tartalom a HelpMEHemp (Ltd) tulajdonában van, vagy engedélyével használható fel. Ön nem terjesztheti, módosíthatja, továbbadhatja, újra felhasználhatja, letöltheti, újraküldheti, nem másolhatja és nem használhatja a tartalmat - részben vagy egészben - kereskedelmi célokra vagy személyes haszonszerzés céljából, kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Fiókok

Amikor létrehoz egy fiókot velünk, garantálja, hogy az 18 kora felett van, és hogy az általad megadott információk mindig pontosak, teljesek és aktuálisak. A pontatlan, hiányos vagy elavult információk miatt a szolgáltatás azonnal megszűnik.

Ön felelős a fiókjának és jelszavának titkosságának megőrzéséért, beleértve, de nem kizárólagosan a számítógéphez és / vagy fiókhoz való hozzáférés korlátozását. Ön vállalja, hogy vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért vagy tevékenységért, amely a fiókja és / vagy a jelszava alatt történik, függetlenül attól, hogy jelszava a Szolgáltatásunkkal vagy egy harmadik fél szolgáltatása. Azonnal értesítenie kell minket, ha tudatában van a biztonság megsértésének vagy fiókja jogosulatlan használatának.

Nem használhat felhasználónévként egy másik személy vagy jogalany nevét, vagy nem jogszerűen hozzáférhető nevet, nevet vagy védjegyet, amely más személy vagy jogalany jogaitól függ, kivéve Öntől, megfelelő engedély nélkül. Nem használhat felhasználónévként sértő, vulgáris vagy obszcén nevet.

Fenntartjuk a jogot a szolgáltatás megtagadására, a fiókok megszüntetésére, a tartalom eltávolítására vagy szerkesztésére, vagy a megrendelések visszavonására.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatás és annak eredeti tartalma (kivéve a felhasználók által biztosított Tartalmat), a szolgáltatások és a funkcionalitás a HelpMEHemp (Ltd) és annak engedélyesei kizárólagos tulajdonában maradnak és maradnak. A szolgáltatást szerzői jogok, védjegyek és egyéb törvények védik mind az Egyesült Államokban, mind a külföldön. Védjegyeinket és ruháinkat nem szabad semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban használni a HelpMEHemp (Ltd) előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Linkek más webhelyek

Szolgáltatásunk tartalmazhat linkeket harmadik fél webhelyeihez vagy szolgáltatásaihoz, amelyek nem a HelpMEHemp (Ltd) tulajdonában vagy irányításában vannak.

A HelpMEHemp (Ltd) nem gyakorol ellenőrzést és nem vállal felelősséget harmadik személyek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi irányelveiről vagy gyakorlatáért. Nem garantáljuk ezeknek a szervezeteknek / magánszemélyeknek vagy a weboldalaknak a kínálatát.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a HelpMEHemp (Ltd) nem felel közvetlenül vagy közvetett módon semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használatával, illetve azokkal való függőséggel okoztak vagy állítottak. vagy bármilyen ilyen harmadik fél weboldalán vagy szolgáltatásán keresztül.

Határozottan javasoljuk, hogy olvassa el a meglátogatott harmadik fél weboldalainak vagy szolgáltatásainak feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Befejezés

Azonnal felmondhatjuk vagy felfüggeszthetjük az Ön fiókját, és korlátozhatjuk a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, előzetes értesítés vagy felelősségvállalás nélkül, bármilyen okból, korlátozás nélkül, ideértve, de nem korlátozva a feltételeket.

Ha megszünteti fiókját, egyszerűen abbahagyhatja a Szolgáltatás használatát.

A Feltételek azon rendelkezései, amelyek jellegüknél fogva fennmaradnak a felmondás alatt, fennmaradnak a felmondásnak, beleértve, korlátozás nélkül, a tulajdonjogokat, a garanciális felelősségvállalást, a kártalanítást és a felelősségkorlátozásokat.

Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlannak tartja a HelpMEHemp (Ltd), annak engedélyesét és engedélyezőit, valamint alkalmazottai, vállalkozói, ügynökei, tisztségviselőit és igazgatóit minden igény, kártérítés, kötelezettség, veszteség, felelősség, költség vagy adósság ellen , és a költségek (beleértve, de nem korlátozva az ügyvédi díjakat), amelyek a) a Szolgáltatás használatából és annak hozzáféréséből adódnak, vagy abból adódnak, vagy az Ön által, vagy a fiókját és jelszavát használó bármely személy által; b) ezen feltételek megsértése, vagy c) a Szolgáltatáson közzétett tartalom.

A felelősség korlátozása

A HelpMEHemp (Ltd), sem annak igazgatói, alkalmazottai, partnerei, ügynökei, beszállítói vagy leányvállalatai semmilyen esetben nem felelnek közvetett, véletlenszerű, különleges, következményes vagy büntető károkért, ideértve korlátozás nélkül a profit elvesztését, az adatokat, a felhasználást , goodwill, vagy egyéb immateriális veszteségek, amelyek a következőkből származnak: (i) a Szolgáltatáshoz való hozzáférés, annak használata, vagy képtelen hozzáférés a Szolgáltatáshoz; (ii) bármely harmadik fél magatartása vagy tartalma a Szolgáltatáson; (iii) a Szolgáltatástól kapott tartalom; és (iv) az Ön adatainak vagy tartalmának jogosulatlan hozzáférése, használata vagy módosítása, jótállás, szerződés, károkozás (beleértve a gondatlanságot) vagy más jogi elmélet alapján, függetlenül attól, hogy tájékoztattunk-e az ilyen károk lehetőségéről, sőt ha az itt ismertetett jogorvoslat kiderül, hogy nem érte el alapvető célját.

lemondás

A Szolgáltatás igénybevétele az Ön kizárólagos felelőssége. A szolgáltatást "MINT IS" és "AS AVAILABLE" alapon nyújtják. A Szolgáltatást bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül nyújtják, ideértve, de nem kizárólagosan, a forgalmazhatóságot, az adott célra való alkalmasságot, a jogsértés elmulasztását vagy a teljesítés folyamatát.

A HelpMEHemp (Ltd) leányvállalatai, leányvállalatai és engedélyezői nem szavatolják, hogy a) a Szolgáltatás folyamatosan, biztonságosan vagy bármikor vagy adott helyen elérhető lesz; b) a hibákat vagy hibákat kijavítják; c) a szolgáltatás mentes vírusoktól vagy más káros komponensektől; vagy d) a Szolgáltatás használatának eredményei megfelelnek az Ön igényeinek.

Kizárások

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos garanciák kizárását vagy a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, így a fenti korlátozások esetleg nem vonatkoznak Önre.

Irányadó jog

Ezeket a feltételeket az Egyesült Államok Ohio államának törvényei szerint kell alkalmazni és értelmezni, tekintet nélkül a kollíziós rendelkezésekre.

A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének betartásának elmulasztása nem tekinthető e jogok lemondásának. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése bíróság által érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései érvényben maradnak. Ezek a Feltételek a Szolgáltatásunkkal kapcsolatos teljes megállapodást képezik, és helyettesítenek és helyettesítenek minden olyan előzetes megállapodást, amelyet a Szolgáltatással kapcsolatban köztünk volna.

Változások

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsuk vagy cseréljük ki ezeket a Feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, legalább új 15 napot értesítünk az új feltételek hatálybalépése előtt. Az, hogy mi jelent lényeges változást, saját belátása szerint kerül meghatározásra.

Ha bármely javítás hatálybalépése után továbbra is elérheti vagy használja Szolgáltatásunkat, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételek kötelezőek. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, akkor már nem jogosult a Szolgáltatás használatára.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.